E.ON Gaz Furnizare S.A.

Consiliul de Administraţie

Preşedinte
Gabriel Sîrbu

Membru
Claudia Griech

Membru
Luiza Marian

Membru
George Marius Precup

Membru
Gabriel Andronache

Membru
Anca Evoiu

Membru
Ioan Lazăr

Adunarea Generală a Acţionarilor