E.ON Gaz Furnizare S.A.

Consiliul de Administraţie

Preşedinte
Gabriel Sîrbu

Membru
Claudia Griech

Membru
Luiza Marian

Membru
George Marius Precup

Membru
Adrian Marius Rândunică

Membru
Anca Evoiu

Membru
Ioan Lazăr

Adunarea Generală a Acţionarilor