Legislaţie

Acte normative

Ordine şi Decizii ANRE

Ordinul stabileşte tarifele reglementate pentru furnizarea în regim reglementat a gazelor naturale

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 din 27.07.2018

Intră în vigoare de la 01.08.2018

Ordinul stabileşte tarifele reglementate pentru furnizarea în regim reglementat a gazelor naturale

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 20 din 09.01.2018

Intră în vigoare de la data de 10.01.2018

Ordinul aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de societatea Depomureș SA - Târgu Mureș

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 31.03.2017

Intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017

Ordinul stabilește tarifele de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Național de transport, desfășurată în perioada 1 octombrie 2016- 30 septembrie 2017

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 617 din 11.08.2016

Intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016

Ordinul aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat şi stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie

Emitent : ANRE

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 491 din 30.06.2016

Intra în vigoare de la data de 1 iulie 2015

Abroga Ordinele ANRE nr. 106 din 01.07.2015 şi nr. 21 din 27.03.2015

Se stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clienților finali, respectiv relațiile dintre furnizori și clienții finali de gaze naturale, precum și relațiile conexe cu operatorii economici, titulari de licențe de operare, referitoare la derularea contractului de furnizare a gazelor naturale.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 21 decembrie 2012, cu modificările ulterioare. 

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 510/07.07.2016

Intră în vigoare la data de 7 iulie 2016

Ordinul aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat.

Emitent : ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329/28.04.2016

Intra în vigoare la data de 1 mai 2016

Ordinul aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat.

Emitent : ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329/28.04.2016

Intra în vigoare la data de 1 mai 2016

Ordinul reglementează modalitatea de fundamentare și de stabilire a venitului unitar și de aprobare a prețurilor reglementate din sectorul gazelor naturale într-un an din cadrul perioadei a patra de reglementare începând cu anul 2016.

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 4 din 05.01.2016

Intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016

Abrogă Ordinul ANRE nr.7/2015

Act modificator: Ordinul ANRE nr.18/2017

Prezentul ordin stabileşte etapele procesului de verificare şi de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând clienţilor finali.

Verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

 • periodic, la maximum 2 ani;
 • la cererea clientului final.

Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

 • periodic, la maximum 10 ani;
 • după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
 • după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare;
 • la cererea clientului final.

Realizarea operaţiilor de verificare şi de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prevăzute, se efectuează de către operatori economici autorizaţi ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare şi selectaţi de către clientul final.

Se aplică de către:

 • furnizorii de gaze naturale
 • clienţii finali
 • operatorii economici autorizaţi de către ANRE
 • operatorii conductelor de alimentare din amonte
 • operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale
 • operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale
 • operatorii sistemelor de distribuţie închise

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 19-22 la Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 şi 255 bis din 16 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Ordin ANRE nr. 179 din 16.12.2015 

Emitent : ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969/28.12.2015

Intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016

Ordinul aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat.

Abrogat de Ordinul ANRE nr. 30 din 30.06.2016

Emitent : ANRE

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 482 din 01.07.2015

Intra în vigoare de la data de 1 iulie 2015

Prezentarea succintă a obiectului noii reglementări: 

În 60 zile de la intrarea în vigoare a ordinului, furnizorii au obligaţia armonizării procedurilor interne cu Procedura–cadru aprobată de ANRE.

Procedura–cadru are ca scop asigurarea cadrului unitar, simplu şi transparent, stabileşte etapele de soluţionare a plângerilor şi se aplică, în principal, în legatură cu următoarele activităţi:

 • contractare
 • facturare
 • ofertare
 • continuitate în alimentare
 • calitatea energiei
 • funcţionarea grupurilor de măsură
 • schimbarea furnizorului
 • info client conform legislaţiei
 • modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului

Emitent: ANRE

Publicat în Moniorul Oficial partea I nr. 193/23.03.2015

Intră în vigoare data de 23.03.2013

Ordinul se aplică în relaţia dintre furnizorii de gaze naturale şi clienţii noncasnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea în regim negociat.

Clienţii noncasnici difiniţi mai sus trebuie să îşi aleagă furnizorul de gaze naturale şi să încheie cu acesta un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, fie prin negociere directă a preţului şi a condiţiilor comerciale, fie prin acceptarea unei oferte-tip a furnizorului respectiv, pâna cel târziu la data de 31 decembrie 2014, în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate.

Ofertele-tip sunt comunicate clienţilor noncasnici.

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2015, în privinţa clienţilor noncasnici care nu au încheiat până cel târziu la data de 31 decembrie 2014, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepţia clauzelor din cuprinsul acestora privind preţul final reglementat. Furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a asigura furnizarea gazelor naturale la preţul aferent ofertei comunicate.

Abrogat de Ordinul ANRE nr. 27 din 28.03.2014, Ordinul ANRE nr. 21 din 27.03.2015 şi Ordinul ANRE nr. 22 din 27.04.2016.

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial nr. 781 din 27.10.2014

Ordinul se aplică în relaţia dintre furnizorii de gaze naturale şi clienţii finali.
Ordinul stabileşte modalităţile de informare a clienţilor finali privind relaţiile comerciale cu furnizorul de gaze naturale.
Clientul final are dreptul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale prin negociere directă cu furnizorul sau prin acceptarea unei oferte-tip publicate de furnizor.
Ofertele-tip sunt publicate pe site şi la punctul unic de contact.
Contractul de vânzare-cumpărare trebuie să prevadă condiţii/clauze contractuale echitabile şi transparente.
Furnizorul va informa clienţii finali prin intermediul facturilor şi/sau a documentelor anexate.

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial nr. 781 din 27.10.2014

Regulament privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial nr. 549 din 29.08.2013

Procedura privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă şi procedura privind medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul gazelor naturale.

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial nr. 358 din 17.06.2013

Ordinul reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 din 29.03.2013

Intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013


Abrogă: Ordinele ANRE nr. 54/2007 și nr. 31/2010


Acte modificatoare:
Ordinul ANRE nr. 120/20.12.2013
Ordinul ANRE nr. 53/26.06.2014
Ordinul ANRE nr. 88/24.09.2014
Ordinul ANRE nr.160/26.11.2015
Ordinul ANRE nr. 75/28.10.2016 
Ordinul ANRE nr.36/17.05.2017

Abrogat şi înlocuit de Ordinul ANRE nr. 29 din 28 iunie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali.

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial nr. 875 din 21.12.2012

Intră în vigoare în 1 ianuarie 2013

Abrogat de Ordinul ANRE nr. 29 din 28.06.2016

Acte modificatoare:

 • Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2008
 • Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 125/2008

Publicat în Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008

Metodologia pentru trecerea de la facturarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi volumetrice la facturarea în unităţi de energie.

Publicat în Monitorul Oficial nr.441/12.06.2008

Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale are scopul de a stabili etapele şi responsabilităţile părţilor implicate în acest proces.
Prevederile metodologiei se aplică consumatorilor noncasnici care doresc să îşi schimbe furnizorul de gaze naturale, precum şi titularilor de licenţe emise de autoritatea de reglementare care sunt implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.

Schimbarea furnizorului se poate realiza în una dintre următoarele situaţii:
a) prin trecerea de la furnizare reglementată la furnizare negociată;
b) prin schimbarea furnizorului în condiţii de furnizare negociată;
c) prin trecerea de la furnizare negociată la furnizare reglementată

Etapele procesului de schimbare a furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale:

 1. Alegerea furnizorului nou de gaze naturale
 2. Încheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou şi rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actual
 3. Notificarea distribuitorului/transportatorului şi transferul capacităţii rezervate
 4. Determinarea indexului contorului consumatorului de gaze naturale

Publicat în Monitorul Oficial nr. 385 din 21 mai 2008.

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2007, piaţa internă de gaze naturale se deschide integral pentru consumatorii noncasnici.
 • Consumatorul noncasnic care doreşte să îşi exercite eligibilitatea poate încheia contracte negociate de cumpărare a gazelor naturale cu orice furnizor licenţiat, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi administrative.
 • Consumatorul noncasnic care îşi exercită eligibilitatea nu are dreptul să deruleze simultan un contract de furnizare reglementată şi un contract negociat pentru acelaşi loc de consum.
 • Consumatorul noncasnic care îşi exercită eligibilitatea are obligaţia de a denunţa contractul de furnizare reglementată, înainte de a începe derularea contractelor încheiate în calitate de consumator eligibil.

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 83 din 2 februarie 2007.

Legi şi Hotărâri de Guvern

Se modifică preţul de achiziţie al gazelor naturale din producţia internă pentru intervalul 01.07.2016 - 31.03.2017 la 60 lei/MWh.

Emitent : Guvernul României

Publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 487/30.06.2016

Intră în vigoare la data de 1 iulie 2016

Prezentul cod stabileşte:

 • cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii, care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale;
 • contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale;
 • modul de calcul şi de plată a acestora;
 • procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale.

De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a legilor de ratificare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare. 

Text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 12.01.2017

Hotărârea de Guvern stabileşte preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015 – 30 iunie 2021

Emitent: Guvernul României

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 481 din 01.07.2015

În vederea asigurării nediscriminării între aceleaşi categorii de consumatori, până la sfârşitul perioadei de reglementare, clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei au acelaşi tratament din punctul de vedere al asigurării cantităţilor şi preţului de vânzare al gazelor naturale consumate, indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementaţi.

Furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat si în baza contractelor-cadru se va face pâna la 30 iunie 2021 pentru clientii casnici.

Începând cu 1 ianuarie 2015 si pâna la 30 iunie 2021, ANRE stabileste o structura specifica de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinata consumului clientilor casnici si clientilor noncasnici, producatori de energie termica, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termica în centralele de cogenerare si în centralele termice destinate consumului populatiei.

Pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru clientii casnici si producatorii de energie termica, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termica în centralele de cogenerare si în centralele termice destinate consumului populatiei se stabileste prin hotarâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în concordanta cu prevederile Calendarului de eliminare treptata a preturilor reglementate pentru clientii finali.

Emitent: Parlamentul României

Publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 919 din 17.12.2014

Modifică şi completeaza drepturile clientilor si obligatiile furnizorului referitoare la informarea clientilor finali, contractare si facturare.

Publicată în M.O. nr. 720/01.10.2014

Legea nr. 123/2012, stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activitaăţilor privind producţia, transportul, distribuţia, furnizarea şi înmagazinarea gazelor naturale, modalităţile de organizare şi funcţionare a sectorului gazelor naturale, de acces pe piaţă, precum şi criteriile şi procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizaţii şi/sau licenţe în sectorul gazelor naturale.

Emitent: Parlamentul României

Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 485 din 16.07.2012

Începând cu data de 1 iulie 2011, pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, furnizarea gazelor naturale se realizează în condiţiile stabilirii pentru o perioada de 9 luni a unei structuri de amestec import intern, în care ponderea cantităţilor de gaze naturale din import în amestecul lunar de gaze naturale să fie stabilită astfel încât pentru consumatorii menţionaţi mai sus, în perioada respectivă, preţurile finale reglementate să rămână constante.

Emitent: Guvernul României

Publicată în Monitorul Oficial nr. 426/17.06.2011

Proceduri şi reglementări

În cazul sistării furnizării gazelor naturale pentru neplată, furnizarea va fi reluată numai după plata sumelor restante pentru care a fost deconectat, a taxei de reconectare şi depunerea de către consumator a unei garanţii băneşti.

Valoarea garanţiei se calculează la preţul reglementat al gazelor naturale, inclusiv TVA, valabil la data constituirii acesteia. 

În cazul consumatorilor casnici, garanţia reprezintă echivalentul a 300 mc de gaze naturale. 

Garanţia se va returna consumatorului după scăderea eventualelor debite, în cazul rezilierii contractului sau în situaţia în care consumatorului nu i-a mai fost sistată furnizarea gazelor naturale pentru neplată timp de doi ani consecutiv.

Potrivit Legii 123/2012 cu modificările ulterioare, furnizorul de gaze naturale are, ca principală obligaţie să permită clienţilor, în mod gratuit, schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale în termen de 21 de zile de la data solicitării şi să transmită acestora un decont final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului.

Clienţii finali de gaze naturale au ca drepturi:

 • să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării, conform unei proceduri aprobate de ANRE, care stabileşte în principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, precum şi operatorii de sistem care sunt obligaţi să le furnizeze
 • să primeasca un decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de gaze naturale, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului
 • iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor. Lista furnizorilor licenţiaţi de gaze naturale se află pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro şi la sediile operatorilor de distribuţie

  Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit şi nu presupune plata niciunei taxe.

Procedura stabileşte acţiunile şi demersurile care se întreprind în vederea achziţiei de gaze naturale şi pentru alocarea surselor de gaze naturale contractate pentru consumatorii casnici (consumatorii care până la 1 aprilie 2017 erau consumatori casnici reglementaţi)