Vezi aici toate produsele noastre de gaz în piață liberă

E.ON Standard Gas

Dedicat clienţilor finali, persoane fizice, pentru consum de gaze naturale în scop casnic, produsul îți aduce următoarele beneficii:
 • preţ de furnizare al gazelor naturale corelat cu evoluţia pieţei
 • zero lei abonament
 • condiții contractuale corecte
 • 24/7 acces gratuit în contul tău E.ON Myline

Cât te costă?

Preț furnizare 0.095 lei/kWh
Tarif de transport 0.00851 lei/kWh
Tarif de distribuție în funcție de categoria de consum

E.ON Assist Gas Plus

Dedicat persoanelor fizice pentru consumul de gaze naturale în scop casnic, produsul îți aduce următoarele beneficii:
 • Preţ de furnizare al gazelor naturale corelat cu evoluţia pieţei
 • 24/7 intervenţii rapide pentru urgențe în caz de defecţiuni ale centralei termice și la instalaţia electrică*
 • 24/7 acces gratuit în contul tău E.ON Myline
EON Assist Gas Plus

*maxim 2 intervenţii pe parcursul unui an contractual, în limita sumei de 400 lei/intervenţie (TVA inclus).

Cât te costă?

Preț furnizare 0.086 lei/kWh
Abonament 0.59 lei/zi/loc de consum
Tarif de transport 0.00851 lei/kWh
Tarif de distribuțîe în funcție de categoria de consum

E.ON Home Gas

Produsul E.ON Home Gas, dedicat clienților persoane fizice pentru consumul de gaze naturale în scop casnic, îți aduce:
 • Preţ de furnizare al gazelor naturale corelat cu evoluţia pieţei
 • 3 luni cu 100% reducere la abonamentul zilnic la activarea facturii electronice*
 • 3 luni cu 50% reducere la abonamentul zilnic pentru factura tipărită*
 • 24/7 acces gratuit la contul tău E.ON Myline

*Reducerea se aplică la abonamentul zilnic în primele trei luni contractuale.

Cât te costă?

Preţ de furnizare

0.090 lei/kWh

Abonament

0.40 lei/zi/loc de consum

Tarif transport

0.00851 lei/kWh

Tarif distribuţie

în funcție de categoria de consum

Preţul de furnizare nu conţine TVA. Tarifele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale sunt reglementate, stabilite prin ordine şi decizii ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi pot fi modificate pe parcursul derulării contractului. Valoarea tarifelor reglementate se stabileşte prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării. Mai multe detalii privind tarifele reglementate se regăsesc pe www.anre.ro și eon-gaz-furnizare.ro, secţiunea Legislaţie. Oferte valabile pentru clienții serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitățile pentru care Societatea DELGAZ GRID –S.A. deține licența de distribuție a gazelor naturale.

Alte informații de știut

Facturare şi condiţii de plată

Modalităţi de transmitere factură: Lunar, prin poștă sau în format electronic dacă activezi factura electronică în contul tău E.ON Myline

Termen de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii; neachitarea facturii în termen de 15 zile de la data scadenţei atrage perceperea de dobânzi penalizatoare în cuantum de 0.02% pe zi începând cu ziua următoare datei scadente și până la achitarea integrală a facturii

Modalităţi de plată: online - cu cardul bancar direct din contul E.ON Myline, prin transfer bancar, debit direct și Internet Banking sau numerar – prin POS la comercianții acceptanți

Termene şi condiţii contractuale

Durata contractului: 12 luni, cu posibilitate de prelungire conform clauzelor contractuale

Condiții de denunțare: Prin notificare cu 21 de zile înainte de data dorită pentru încetarea contractului

Garanţii: E.ON poate solicita constituirea de garanţii financiare pentru situaţiile şi în cuantumul prevăzute în contract

Documente necesare pentru încheierea contractului:

 • Cerere de încheiere a contractului de furnizare
 • Declarație privind destinaţia spaţiului
 • Act de identitate
 • Act de proprietate sau, după caz, alte documente care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum
Condițiile de furnizare gaze naturale în piața concurențială valabile de la 1 iulie 2020, sunt menționate în propunerea de contract

Cum achiziționezi un produs de gaz?

Dacă vrei să beneficiezi de unul dintre cele 3 produse:

 • trimite acceptul tău scris prin e-mail la serviciiclienti@eon-romania.ro
 • vino în cel mai apropiat magazin E.ON
 • scrie-ne prin poștă către O.P. 1, C.P. 10 Tîrgu-Mureș

iar apoi, ne ocupăm noi de tot procesul.